Doodsbrieven

Aanvullend op de informatie uit de akten, bezit de Koninklijke Heemkundige Kring ook een collectie “Doodsbrieven” waarvan de scans eveneens beschikbaar zijn op de eigen pc’s. Ze kunnen ter plaatse geraadpleegd worden.

De kring is bereid om de brieven die ze dubbel heeft te ruilen met belangstellenden.

We doen een warme oproep aan alle bezitters van doodsbrieven om ze toe te vertrouwen aan Het Glazen Dorp (of ze minstens door ons te laten inscannen) ten bate van het geheugen voor de komende generaties. De KHK heeft met deze inzamelactie geen enkele commerciële bedoeling

Overzicht doodsbrieven