Een prachtig boek: Hoeylaert in de Groote Oorlog

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

Boek WOIDit recent door de kring uitgegeven boek wil de oorlogsjaren van WO I in Hoeilaart evoceren. Het verhaalt de gebeurtenissen en het leven te Hoeilaart in de Eerste Wereldoorlog en het wedervaren van Hoeilanders die aan het front of zelfs in het buitenland verbleven.

Verzameling artikels met als onderwerp:
1. Het oorlogsverslag van pastoor D’Hoe
2. Brieven van en aan soldaten
3. Dagboek Hector Van Orshoven (A. Hoeilaart augustus-oktober 1914; B. Hoeilanders in Londen in 1914; C. 1915; D. 1916; E. 1917; F. 1918)
4. De gebeurtenissen in Hoeilaart (Maurits DEROM)
5. De gesneuvelden van Hoeilaart (David SCHEYS)
6. Georges Vandervaeren (Raymond MAT)
7. De villa’s van Groenendaal tijdens de bezetting (Roger VANDENBORRE)
8. De aantekeningen van Désiré Gillijns over “den droeve oorlog” (Stefaan BOCKSTAL)
9. Stichting van het kinderwelzijn, “Druppel Melk” (Michel ERKENS)
10. De vluchtelingen uit Halluin en Menen (Bob WALKIERS)
11. De renbaan van Groenendaal (Maurits DEROM)
12. De Canadezen in Hoeilaart (Raymond MAT)
13. Inspectieverslag van het krijgsgevangenen te Groenendaal (Bob WALKIERS)
14. Geschiedenis van de oud-strijdersbond Hoeilaart (Maurits DEROM)
15. Hoeilaart in de Eerste Wereldoorlog (Michel ERKENS).

Dit boek met harde kaft telt 285 bladzijden en bevat met meerdere zwart/wit afbeeldingen. Verkoopprijs: 27,00 euro. Voor leveringen buiten Hoeilaart en Overijse worden 6,50 euro als supplement voor de verzending aangerekend.
Het is te bekomen:
• aan de balie van het GC Felix Sohie;
• via glazendorp@live.be;
via deze knop;
• door storting op BE35 1032 0568 5437 (BIC: NICABEBB) t.a.v. Het Glazen Dorp, 1560 Hoeilaart.