Burgerlijke stand

Bij de verhuis van de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeentelijke dienst Burgerzaken naar het archief hebben de bestuursleden David Scheys en Bob Walkiers van de gelegenheid gebruik gemaakt om al de akten fotografisch vast te leggen.

Aldus ontstond voor de periode (1796-1940) een uniek naslagwerk. De originele en broze registers zijn nu veilig opgeborgen en staan niet meer ter beschikking van de vorsers.
In de leeszaal (openingsuren: zie Contact) kunnen zowel digitale als geprinte versies van de gewenste akten bekomen worden.

Van de onduidelijke en onregelmatige registraties tijdens het Franse Bewind werd door Norbert van Kimmenade een vergelijkende studie gemaakt tussen de toenmalige Parochieregisters en Burgerlijke stand. Dit werk is in de leeszaal te raadplegen en werd ook in boekvorm uitgegeven (zie Publicaties).