Parochieregisters

De originele Hoeilaartse Parochieregisters (1607-1796) werden overgedragen aan het Rijksarchief; zij werden eerst door Bob Walkiers, bestuurslid en genealoog van onze kring, gescand. Later digitaliseerde Bob ook akten uit de 19e eeuw en de ‘nieuwe’ reeks.
Het zoeken naar doop-, huwelijks- en overlijdensakten verloopt via de tafels of klappers die eveneens gescand werden.

De inhoud van de oudste registers werden door twee personen op verschillende wijzen bewerkt:

Norbert van Kimmenade plaatste al de gegevens, per register, in Excel-bestanden waardoor ze digitaal doorzoekbaar zijn. Hij verwerkte ook akten tot halverwege de 19e eeuw. De bewerkte registers zijn:

Dopen                         Huwen                       Overlijden
1607-1655
1656-1750                  1656-1750                  1656-1750
1751-1778                  1751-1778                  1751-1778
1779-1795                  1779-1795                  1779-1795
1796-1825                  1796-1825                  1796-1828
1826-1852                  1826-1852                  1829-1865

Raymond Denayer verdeelde de registers in perioden:

1607-1707      1708-1764      1765-1790      1791-1820
1821-1840      1841-1860      1861-1880      1881-1900

In elke tijdsspanne groepeerde hij de dopen per gezin en creëerde aldus gezinssamenstellingen; de overlijdens- en de huwelijksakten werden alfabetisch gerangschikt en de laatste werden aangevuld met een geordende lijst der bruiden. Van dit werk is er alleen nog een geprinte versie (8 bundels) beschikbaar.

De scans van de originele akten en de bijhorende klappers, alsook de realisaties van de twee laatstgenoemde genealogen zijn in de leeszaal (openingsuren zie Contact) raadpleegbaar. Zowel digitale als geprinte versies van de gewenste akten kunnen er bekomen worden.