Infosessie: Op zoek naar je Hoeilaartse voorouders?

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

Kom op donderdag 21 maart 2024 naar onze jaarlijkse Algemene Vergadering! Ontdek er de SPECIFIEKE FACILITEITEN VOOR GENEALOGEN IN HOEILAART.

In onze uitgebreide databases vind je naast de bevolkingsregisters ook de gezinssamenstellingen in de negentiende eeuw en de tienjarige tafels van de Burgerlijke Stand. Bob Walkiers, beheerder van ons beeldarchief en genealogische opzoekingen, maakt ons wegwijs in de vele mogelijkheden.

Wanneer? Donderdag 21 maart 2024 om 20 uur.

Waar? Cafetaria GC Felix Sohie.

IEDEREEN WELKOM!

Tentoonstelling in voorbereiding

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

Hoeilaartse (kunst)schatten, bewaard, beschermd

De kring ontving de voorbije jaren heel wat documenten en voorwerpen om deze in het archief verder te bewaren: doodsbrieven, bidprentjes en foto’s, maar bijvoorbeeld ook werken gemaakt op school en zelfs schilderijen. Daarnaast kocht de kring zelf ook enkele boeken, schilderijen, foto’s en muziekpartituren – die met ons dorp verbonden zijn – aan op veilingen. De laatste jaren werd er bovendien geïnvesteerd in restauratie.

Om met zijn werking naar buiten te komen en iedereen de kans te geven van de schilderijen en documenten te genieten, organiseert de kring een tentoonstelling die gratis toegankelijk is. De verzamelde Hoeilaartse (kunst)schatten zijn immers patrimonium van iedereen.

Tentoonstelling
‘Hoeilaartse (kunst)schatten, bewaard, beschermd’
Van za 18 november tot en met zo 26 november 2023
Dagelijks open van 14 tot 18 uur
In GC Felix Sohie, zaal Molenberg
Gratis toegang

Verslagen van Hoeilaartse gemeenteraden en colleges (19e-20e eeuw) ontsloten

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

Meer dan twee jaar heeft Michel Erkens, voorzitter van de heemkundige kring, de notulen (verslagen) van de gemeenteraad (1823-1969) en het schepencollege (1886-1963) geïndexeerd. De twee indexen ontsluiten maar liefst 12.000 beslissingen. De namen die erin voorkomen, heeft Bob Walkiers verwerkt in een gecombineerde namenindex die meer dan 5000 namen bevat.

Op de jaarlijkse algemene vergadering van de kring, die plaatsvond op 23 mei jl. en waarop alle leden werden uitgenodigd, stelde Michel de indexen voor.

Hij gaf uitleg over de structuur van de indexen en hoe ze voor opzoekingen gebruikt kunnen worden. Aansluitend ging hij ook dieper in op de inhoud van de verslagen zelf: wat kunnen ze ons leren over de plaatselijke politiek en het dorpsleven?

De indexen kunnen op deze website geraadpleegd worden.

De notulen werden eerder al door Bob Walkiers gescand en zijn zowel op papier als digitaal in het archief van de kring aanwezig. Het is de bedoeling om ze ook via een website online raadpleegbaar te maken.

Erfgoeddag in Groenendaal: ‘Beestig Bos’

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

Met als thema ‘Beestig Bos’ worden op Erfgoeddag 23 april 2023 in Groenendaal landschapsrelicten van de interactie tussen mens en dier belicht. Een van de sporen leidt recht naar de zeventiende-eeuwse paardenstoeterij.
Documentatiecentrum Vlaams-Brabant, dienst Erfgoed Provincie Vlaams-Brabant, Rijksarchief Leuven, Natuurgroepering Zoniënwoud, Natuurpunt, Natuuracademie, Agentschap Natuur en Bos, dienst Vrije Tijd Hoeilaart én onze kring sloegen voor deze dag de handen in elkaar.

Een paardenstoeterij?

In 1613 richtten aartshertogen Albrecht en Isabella een paardenfokkerij op in Groenendaal voor de beweiding en kweek van rij- en jachtpaarden. Deze stoeterij of haras van meer dan 23 hectaren bevond zich langs de IJse ten westen van de priorij van Groenendaal.

Ontdek de sporen op Erfgoeddag!

Door hoge kosten, beperkt rendement en schadelijke impact op het bomenbestand werd de haras in 1678 opgedoekt en het domein opnieuw woud. Momenteel is de omwalling met zijgrachten van ongeveer 1,7 kilometer in het boslandschap nog zichtbaar. Ook enkele verhogingen in het reliëf wijzen op de contouren van de site van de harasgebouwen. Een wolvensprong, een constructie van grachten en wallen, afgewerkt met hagen en ander materiaal, moest verhinderen dat wild uit het woud de haras binnendrong en er vernielingen aanbracht, maar ook dat omgekeerd de dieren van de haras aanplantingen in het woud beschadigden.
Aan de hand van sporen in het landschap, digitale reliëfopnames en historische kaarten, tekeningen en beleidsdocumenten uit de vorstelijke administratie krijg je op Erfgoeddag een beeld van de stoeterij.

Het programma

Tentoonstelling: Een wolvensprong in het Zoniënwoud
Van 10 tot 17 uur, bosmuseum. Gratis toegang.
Het verhaal van de ligging, opbouw en uitbating van de haras.
De tentoonstelling loopt na Erfgoeddag nog tot 10 september, tijdens de openingsuren van het bosmuseum.

Lezing: Mens en dier als landschapsvormende actoren
11 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis toegang.
Door kunsthistoricus en archeoloog Pieter Rodts.
Vooraf inschrijven verplicht via: natuurpunt.be/natuuracademie
Deze lezing wordt tijdens de Archeologiedagen op 28 mei 2023 (Pinksteren) herhaald.

Wandeling: Kamelen in het Zoniënwoud?
14 uur, bosmuseum. Gratis deelname.
Gegidste wandeling van ongeveer 7 km, op zoek naar sporen van het samenleven tussen mens en dier.
Vooraf inschrijven verplicht: natuurpunt.be/natuuracademie

Te koop: Nerokalender 2023

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

Voor 2023 heeft de kring een originele en leuke kalender uitgebracht, met passages uit Neroalbums waarin Hoeilaart aan bod komt. Een heus collector’s item voor Nerofans en voor wie van Hoeilaart houdt.

Met deze kalender sluit de kring aan bij de viering van het dubbele jubileum ‘100 jaar Marc Sleen, 75 jaar Nero’. Beide jubilarissen vertoefden jarenlang in Hoeilaart. Ridder Marc Sleen werd er gelauwerd als ereburger, Nero was de trotse bewoner van het oude tramstation (het huidige Nerocafé).

De kalender is in Hoeilaart te koop in het GC Felix Sohie, in het Nerocafé, in de Wereldwinkel en bij Druiven Van Camp. Prijs: 10 euro.

Online bestellen kan ook. Geef hier je bestelling door (klik op deze link) en maak de som van 10 euro over op de rekening van de Heemkundige Kring ‘Het Glazen Dorp’: BE35 1032 0568 5437. De kring zorgt ervoor dat je bestelling in je brievenbus belandt.

Geniet een heel jaar, en nog lang daarna, van deze mooie kalender!

Tentoonstelling ‘Retro GCFS’

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

Hoeilaart viert ’10 jaar GC Felix Sohie’. Voor onze kring de gelegenheid om met een tentoonstelling terug te blikken op de verre en recente geschiedenis van de site en het gemeenschapscentrum.

Wat ooit een schoolgebouw was, werd in 2002 officieel erkend als gemeenschapscentrum, en op 30 juni 2012 gingen de deuren van het splinternieuwe multifunctionele gemeenschapscentrum Felix Sohie open.

GC Felix Sohie, zaal Molenberg – toegang gratis

11 juni 2022 van 11 tot 17 uur
12 juni 2022 van 11 tot 17 uur
13 juni 2022 van 14 tot 17 uur

De schatten van het Hoeilaartse archief

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

Multimediaal panelgesprek

Op dinsdag 15 maart 2022 is iedereen welkom om samen met Michel Erkens, voorzitter van onze kring, en Jan Van Assche, voorzitter van Davidsfonds Hoeilaart, een reis te maken naar plekken waar merkwaardige archiefstukken te vinden zijn over ons dorp.

Ze houden om te beginnen halt in het gemeentehuis met het gemeentearchief en de documenten en voorwerpen die aan de Koninklijke Heemkundige Kring geschonken werden of door de kring werden aangekocht. Vervolgens nemen ze samen met jou een kijkje in het kerkarchief.

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds) i.s.m. Koninklijke Heemkundige Kring ‘Het Glazen Dorp’

A kind gift from Greece (via Canada)

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

Via de dienst Vrije Tijd van de gemeente kwamen we in contact met mevrouw Judith Gallant. Zij woont in Griekenland en had nog enkele postkaarten die haar grootvader bijhield als souvenir aan Hoeilaart, waar hij in de nasleep van WO I als Canadees soldaat gelegerd was.

Wat duidelijk is, is dat hij vooral voor de opvallende gebouwen koos: de kerk, ‘Château de Groenendaal’, het treinstation, de elektriciteitsfabriek. Slechts eenmaal de druivenserres. Het huis van de Sohie’s op ‘Den Berg’ ontbreekt, maar dat was in 1919 reeds afgebroken. Op een van de kaartjes schrijft hij dat er geen sneeuw lag.

Deze postkaarten zullen als één geheel bewaard worden in het archief.

We wish to thank Mrs Gallant for her kind donation to the archives of our local history circle. The postcards nicely show which spots in our village the Canadian soldiers were interested in.

Nacht van de Geschiedenis uitgesteld

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

Gezien het toenemend aantal coronabesmettingen en de daaraan gekoppelde nieuwe maatregelen, gaat de Nacht van de Geschiedenis op 30 november 2021 niet door. Het geplande panelgesprek over ‘De schatten van het Hoeilaartse archief’ (met Michel Erkens, voorzitter van onze kring) wordt verplaatst naar het voorjaar van 2022.
Aangekochte tickets blijven sowieso geldig. Van zodra mogelijk, wordt de nieuwe datum gecommuniceerd.

Heropening archief op 30 september

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

Vanaf donderdag 30 september is het archief weer elke donderdagavond, vanaf 20 uur, open voor het publiek. Vermits het coronavirus hardnekkig stand houdt, blijven we nog voorzichtig en worden er maximum 3 bezoekers tegelijk binnen gelaten.