Historiek

Overzicht van het verleden van ons dorp.

Geschiedenis van de kring: tekst in voorbereiding.