Geschiedenis van de kring

In 2013 vierde de Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp” zijn 50-jarig bestaan.

Na 50 jaar werking is het voor een heemkundige kring vanzelfsprekend om zijn eigen geschiedenis neer te pennen. Voor vele geschiedschrijvers is het teruggaan naar de voorbije 50 jaar niet zo fascinerend en zijn de onderwerpen te recent. Maar het loont wel de moeite om deze eigentijdse geschiedenis te noteren en te vertellen, omdat vele details nu nog gemakkelijk te achterhalen zijn. Al moet men zelfs na enkele decennia reeds vaststellen dat sommige gebeurtenissen totaal in de vergetelheid zijn geraakt en kwam er enig opzoekingswerk aan te pas om een zo compleet mogelijk overzicht te bekomen.

Kroniek van 50 jaar heemkundige kring (1963-2013)

Het chronologisch overzicht van de geschiedenis van de kring wordt behandeld in verschillende hoofdstukken. Klik op de titels hieronder.

De ontstaansgeschiedenis van de kring
De eerste verwezenlijkingen
Uitbouw naar een volwaardige heemkundige kring
Aflossing van de wacht
• De kring wordt “Koninklijk” (pagina in opbouw)

De kring gaf in die 50 jaar vele publicaties uit en organiseerde heel wat activiteiten. Klik hieronder voor de chronologische overzichten.

Publicaties uitgegeven door de kring
Georganiseerde tentoonstellingen
Diverse activiteiten

Teksten: Stefaan Bockstal.