LIDMAATSCHAP

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 20 euro. Vanaf 30 euro word je als steunlid beschouwd.

Naast het ledenblad Het Glazen Dorp, ontvangen leden jaarlijks vier nummers van Zoniën, het tijdschrift dat we samen met De Beierij van IJse, de heemkundige kring van Overijse, uitgeven.

Elk jaar trachten we de steunleden iets meer te bieden. De steunleden van 2021 ontvangen de kalender 2022.

Het lidgeld kan overgeschreven worden op rekeningnummer van Het Glazen Dorp, 1560 Hoeilaart: BE35 1032 0568 5437 (BIC: NICABEBB). Vermeld duidelijk je naam en adres.

Wie bovendien het ledenblad van De Beierij van IJse wenst te ontvangen, stort 5 euro op rekeningnummer BE37 7340 3501 8928 (BIC: KREDBEBB). Gelieve je naam, adres en e-mailadres te vermelden.

Bedankt!