Index “Zoniën”

Het driemaandelijks heemkundig tijdschrift “Zoniën” wordt uitgegeven samen met “De Beierij van IJse“, de heemkundige kring van buurgemeente Overijse.

Een overzicht van de onderwerpen die sinds 1977 in “Zoniën” aan bod kwamen, vind je in de index van Zoniën tot en met 2023.