HET KASTEEL-GEMEENTEHUIS

Baron Yvan (doch meestal Jean of Jean-Marie genoemd) de Man d’Attenrode en Markiezin Marie Caroline d’Ormesson bouwden in 1858 in Hoeilaart een nieuw kasteel aan de hand van de plannen van architect Joseph Claes (1824-1889). De stijl wordt enigszins verschillend bestempeld. De kring houdt het bij neo-Tudorstijl. Het nieuwe kasteel kwam er op de plaats van een ouder dat in 1820 aangekocht werd door de ouders van Baron de Man, Joseph-Louis de Man d’Hobruge en zijn echtgenote Marie-Anne Angelique de Robiano. Zij stierven allebei in 1854.

In 1879 overleed baron de Man d’Attenrode, zijn weduwe trok zich terug in een klooster. De Hoeilaartse bezittingen gingen naar de jongste dochter, Ernestine, in 1862 gehuwd met Maxime de la Rocheterie, een Franse edelman. Wanneer deze laatste eind 1917 overlijdt, besluiten de erfgenamen hun Hoeilaartse bezittingen van de hand te doen en het kasteel met bijhorend pachthof aan de gemeente te verkopen. De verkoop werd bezegeld door een gemeenteraadsbeslissing van 1 december 1919.