Verslagen van Hoeilaartse gemeenteraden en colleges (19e-20e eeuw) ontsloten

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

Meer dan twee jaar heeft Michel Erkens, voorzitter van de heemkundige kring, de notulen (verslagen) van de gemeenteraad (1823-1969) en het schepencollege (1886-1963) geïndexeerd. De twee indexen ontsluiten maar liefst 12.000 beslissingen. De namen die erin voorkomen, heeft Bob Walkiers verwerkt in een gecombineerde namenindex die meer dan 5000 namen bevat.

Op de jaarlijkse algemene vergadering van de kring, die plaatsvond op 23 mei jl. en waarop alle leden werden uitgenodigd, stelde Michel de indexen voor.

Hij gaf uitleg over de structuur van de indexen en hoe ze voor opzoekingen gebruikt kunnen worden. Aansluitend ging hij ook dieper in op de inhoud van de verslagen zelf: wat kunnen ze ons leren over de plaatselijke politiek en het dorpsleven?

De indexen kunnen op deze website geraadpleegd worden.

De notulen werden eerder al door Bob Walkiers gescand en zijn zowel op papier als digitaal in het archief van de kring aanwezig. Het is de bedoeling om ze ook via een website online raadpleegbaar te maken.