De volkstelling van 1693

In het boek “De volkstelling van 1693 in Oostelijk Vlaams-Brabant”, samengesteld door Daniël Schepens en René Verbeylen en uitgegeven in 2024, staat Hoeilaart vermeld op de pagina’s 251 tot 261.

In de woelige jaren van de Negenjarige oorlog (1688-1697), die voornamelijk in de Zuidelijke Nederlanden uitgevochten werd, verscheen op 7 november 1693 een “placcaert” (bevelschrift) om de graanvoorraden veilig te stellen zodat ze niet in het bezit van de vijand konden komen. Er werd voorgeschreven dat hiervoor persoonslijsten van de inwoners opgesteld werden; deze taak werd opgedragen aan de pastoor en de gezagsvoerders [de “drossard” (stadhouder), de “scauthet” (schout), de “meyer” (vertegenwoordiger van de heer), de “borghmeester” (financieel ambtenaar), de schepen, de secretaris en de griffier].

Deze volkstellingen maken deel uit van het “Fiscaal Officie” dat bewaard wordt in het Rijksarchief te Vorst (Hoeilaart in FO 361). Volgens de uitgevaardigde richtlijnen moesten deze lijsten gerangschikt worden per gezinshoofd waarbij de partner, kinderen, inwonende familieleden, meiden en knechten ook vermeld werden.

Voor Hoeilaart werden 184 ‘gezinnen’ opgesomd.

Klik hier voor het overzicht van de getelde ‘gezinnen’ en de namenindex.