Wijk in de Kijker: Het Blocxveldt

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

Logo Het BlocxveldtParcours van de tentoonstelling
van oude foto’s en prentkaarten van de wijk

Zicht Dumberg

Zoniënbosstraat

Ter gelegenheid van Wijk in de Kijker ’Het Blocxveldt’ te Hoeilaart, werd door enkele vrijwillige wijkbewoners en met de medewerking van de Koninklijke Heemkundige Kring, een tentoonstelling opgezet met panelen verspreid over de wijk. Deze wijk ligt aan de zoom van het Zoniënwoud en is geprangd tussen de wijken Dumberg en Welriekende. Een belangrijk deel van de wijk werd ingenomen door het serrebedrijf van de familie Schimp. Van dit bijna industrieel gerund bedrijf blijft er niets meer van over dan de serristenvilla.

De 21 panelen tonen vergrotingen van oude postkaarten en foto’s die een beeld weergeven van hoe de wijk eruit zag tijdens de hoogdagen van de druiventeelt te Hoeilaart. Sommige foto’s konden geplaatst worden op dezelfde plek waaruit de fotograaf de oorspronkelijke foto had getrokken. Hierdoor kan men gemakkelijk de zichten op de verdwenen bedrijfsgebouwen en serres in de huidige omgeving situeren.

Deze panelen blijven nog opgesteld tot zondag 10 juli 2016.

Parcours van de panelenOverzicht Panelen

 1. Zicht op de buurt ‘de Gaas’, de grens tussen het Blocxveldt en Welriekende.
 2. Toegang tot de Blokveldstraat vanuit de Brusselsesteenweg.
 3. Zeer oude foto van het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Jules Delcordestraat en de Josse Biesmansstraat. Zicht op enkele baksteenovens.
 4. Luchtfoto van het oostelijk deel van de wijk het Blocxveldt en het Sieckensveldt.
 5. Zicht op het in aanbouw zijnde serrebedrijf Schimp.
  De dienstweg van het bedrijf Schimp met de sporen van de kolenwagonnetjes.
 6. Zichten op het Dumbergplein.
 7. Zicht op de Kerrenberg vanuit de Engelselaan.
  Zicht vanuit de Kerrenberg naar de IJsevallei.
 8. Oude foto’s van het ‘Café – Hôtel de la Sapinière’.
 9. Wandelaars en ongetwijfeld vele bezoekers uit Brussel, op de terrassen van de ‘Sapinière’.
 10. Café ‘Point de vue’. De naam refereert naar de open plek het ‘Verbrand’, iets verderop in het Zoniënwoud.
 11. De villa van Louis Schimp.
 12. De oude Kerrenbergstraat.
 13. Zicht op de oude smalle Zoniënbosstraat.
  Hetzelfde zicht maar tijdens de aanleg van de nieuwe straat.
 14. Zichten op het serrebedrijf Schimp met verscheidene bedrijfsgebouwen, zoals de zagerij, het inpakhuis, de ‘frigo’ en de stookinstallatie.
 15. Het serrebedrijf voor en na de afbraak.
 16. De vrachtwagengarage van het bedrijf.
 17. Het plein voor de vrachtwagengarage met de sporen van de kolenwagonnetjes.
 18. Zicht op de centrale dienstweg van het serrenbedrijf.
 19. Eén van de drie opzichterhuizen van het bedrijf.
 20. Zicht op het voorplein van het derde stookhuis.
  Afbraak van het stookhuis.
 21. Het woonhuis Schimp omgeven door een serrezee.