Chronologie van de georganiseerde tentoonstellingen

Tentoonstellingen waarvoor de Heemkundige Kring het initiatief nam of de spilorganisatie was

Tentoonstellingen waar de Heemkundige Kring een inbreng had door het ter beschikking stellen van documenten/ voorwerpen of door ondersteuning bij de opbouw

Tekst: Stefaan Bockstal.