DE DRUIVENTEELT: DE CRISIS

De crisis in de druiventeelt heeft zich voornamelijk vanaf 1962 laten gevoelen, toen, door de vorming van een gemeenschappelijke E.E.G. – markt, de grenzen werden opengesteld voor buitenlandse druiven. Globaal genomen is de crisis diepgaander. Volgend onderscheid kan gemaakt worden tussen binnen- en buitenlandse.

Binnenlandse:

Buitenlandse:

In 1983 werden er nog slechts 1808 serres geëxploiteerd. Tegen de eeuwwende kalfde het aantal serres verder af en was de druiventeelt verder in de verdrukking gekomen en tot een curiosum verworden zoals dat ten tijde van de Sohies het geval geweest was. De druiventeelt is een honderdtal jaren de hoofdactiviteit geweest van de Hoeilanders en heeft het uitzicht van de streek bepaald.

De resterende druiventelers uit heel de Druivenstreek hebben hun kwaliteitsproduct inmiddels nadrukkelijker onder de aandacht gebracht. In 2008 werd de Belgische tafeldruif erkend als streekproduct en het kreeg datzelfde jaar ook het Europese B.O.B.-label wat staat voor Beschermde Oorsprongsbenaming, erkenning die slechts twee andere streekproducten ten deel viel, nl. Hervekaas en Ardeense boter. Al bij al een fijn eerbetoon aan de vele serristen die haar bekendheid uitgedragen hebben en een opsteker voor hen die het beroep nu nog mee verderzetten.

Evolutie druiventeelt
jaar       aantal serren    serrenoppervlak    aantal serristen
1872             40
1880            263                     3,7 ha 10
1890     +/- 1450                                                  118
1900     +/- 3850                                                  321
1910     +/- 5285                     74 ha
1919          7526
1929          8934                    127 ha
1950          9637                    137 ha
1960        10173                    142 ha
1967          8730                    122 ha
1975          5090                      71 ha
1980          2743                      38 ha
1983          1808                      25 ha
De cijfers wat het serrenaantal aangaat zijn geëxtrapoleerd voor de jaren 1890, 1900, 1910

Tekst: Michel Erkens.