Nieuwe uitgave: “Het Hoeilaartse (dienst)personeel in de periode 1846-1890”

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

In de 19e eeuw werden personen, die tijdelijk in Hoeilaart verbleven en dus hun domicilie elders hadden, genoteerd in de registers met het etiket “Domestiques”. In het gemeentelijk archief bevinden zich 4 boeken die deze gegevens bevatten voor de periode 1846 tot 1890. Een nieuw register werd opgestart samen met het nieuwe Bevolkingsregister dus in 1846, 1856, 1866 en 1880. Dit laatste werd gebruikt tot 1895; waarschijnlijk werd er dus geen nieuw opgestart in 1890. In de gegevensbank wordt elk register benoemd naar zijn aanvangsjaar.

Als aanvulling bij de Hoeilaarts Bevolkingsregisters en deze van de Burgerlijke stand maakte Bob Walkiers een uitgebreide index van deze waardevolle registers. Een nieuwe bron voor genealogen.

De boeken 1846 en 1856 dragen als paginering de letters van het alfabet, deze van 1866 en 1880 zijn genummerd.

Meermaals werden er losse bladen ingeplakt omdat er initieel onvoldoende plaats voorzien was voor een bepaalde letter. De personen die opgenomen waren op deze bladen kregen de notering “Op ingekleefd blad” in de kolom “Opmerkingen” van deze index.

In het totaal bevat deze uitgebreide index 1178 namen waarvan er sommige meerdere malen vermeld zijn omdat ze verschillende keren in- en uitweken.

Bij 786 ingeschrevenen werden 41 verschillende beroepen aangegeven. Niet alleen de tewerkgestelden bij de gezinnen en in de plaatselijke nijverheid maar ook de personen die bij Hoeilanders voor een zekere tijd logeerden (vb. onderwijzers), zij die tijdelijk een woning betrokken (vb. onderpastoor) of in het klooster (zustersschool) verbleven en zij die in een hotel hun intrek genomen hadden (vb. ingenieur) werden in deze registers opgenomen. Allen behielden elders hun domicilie. Indien ze deze naar Hoeilaart verplaatsten werden ze ingeschreven in het Bevolkingsregister; de verwijzingen hiernaar werden ook in de kolom “Opmerkingen” opgenomen. Meermaals was alleen het folionummer aangegeven en ontbrak de naam (aanvangsjaar) van het register. Deze hiaten werden aangevuld.

De registers van 1866 en 1880 werden op 20 april 1895 grondig nagekeken en al wie op die datum niet meer in Hoeilaart verbleef werd geschrapt; deze informatie werd ook vermeld in de kolom “Opmerkingen”.

Deze index wordt uitgegeven door de Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp” en is in het archief verkrijgbaar tegen de prijs van 5,00 euro. Hij kan ook besteld worden via Contact. Voor verzending wordt 1,00 euro aangerekend.