Overzicht en index van de volkstelling van 1693

Klik hier voor het overzicht van de getelde ‘gezinnen’.
Klik hier voor de namenindex.

Toelichtingen bij het overzicht

Samenstellers en ondertekenaars (dd. 25/11/1693) van de lijst: