Panelen met oude dorpszichten geplaatst

Heemkunde, · Categorieën: Nieuwsberichten

Paneel Biesmanslaan

Zoals je allicht gemerkt hebt, zijn er de voorbije weken op meerdere plaatsen in onze gemeente panelen met oude dorpsgezichten ingeplant.

Het was een idee naar aanleiding van 50 jaar kring (2013), maar de uitwerking vergde heel wat meer tijd en de tussenkomst van een belangrijke sponsor: CERA. De plaatsing zelf gebeurde met de hulp van het gemeentepersoneel. De kring dankt hiervoor zowel de mensen die de panelen geplaatst hebben, als het schepencollege dat zijn toelating verleende.

Onder elk paneel staat een summiere tekst. Een meer uitgebreide uitleg vind je terug onder de knop ‘Straatpanelen met oude dorpszichten’. We zijn er echter van overtuigd dat om echt de details terug te vinden, je best de panelen zelf gaat bekijken. De aangezochte firma heeft puik werk afgeleverd.